جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه مصلی لواسان

یکی از پروژه‌های بزرگ مذهبی شرکت معماری آرین کاوش طراحی پروژه مصلی لواسان می‌باشد. که الهام گرفته از پروژه‌های بزرگ مذهبی همچون مساجد جامع و الهام از طرح‌های اسلیمی و ایرانی اسلامی در تزئینات و رواق‌ها و شبستان‌های مصلی و ایجاد حیاط مرکزی و گودال باغچه که از اصول اولیه طراحی ایرانی اسلامی است. .

مجری گروه مهندسین مشاور آرین کاوش
تاریخ شروع کار 22 آبان 1396