جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجتمع مسکونی قیطریه

کارفرما: آقای استادی و شرکا
سرپرست طراحی: حامد شادفر، سید محمد طباطبایی
مساحت زمین: 2/302مترمربع، مساحت زیربنای کل:2298 مترمربع
مجتمع مسکونی قیطریه در سال 1392 توسط شرکت مهندسین مشاور نقش پردیس پارس طراحی شد. با توجه به دغدغه اخیر معماران، مبنی بر ارایه طرح هایی مطابق با تفکرات ایرانی اسلامی، سعی بر آن بود تا در مجتمع مسکونی قیطریه با در نظر گرفتن چنین رویکردی، از الگوهای معماری ایرانی اسلامی پیروی شود.
• سایت
زمین پروژه در ضلع جنوبی پارک قیطریه و در کنار یک گذر 10 متری با ابعاد 13*26 متر قرار دارد. جهت گیری بنا به صورت شرقی- غربی بوده و با توجه به جهت گیری مناسب شهر تهران که در جهت 17 درجه جنوب شرقی تا 17 درجه جنوب غربی است، امکان استفاده از بهترین نور و کمترین میزان اتلاف انرژی در این مجتمع وجود دارد.
ورودی اصلی پیاده، در ضلع جنوب غربی مجموعه قرار دارد و دو ورودی پارکینگ نیز برای مجتمع تعبیه شده است.

همجواری های سایت
• مشخصات پروژه
مجتمع در زمینی به مساحت2/302 متر مربع با زیربنای 2298 مترمربع در 6 طبقه مسکونی، یک طبقه همکف و دو طبقه زیرزمین بنا شده است. هر طبقه یک واحد با متراژ 235 متر مربع دارای سه اتاق خواب است.2 اتاق مستر و یک اتاق یک نفره.4 سرویس بهداشتی برای هر واحد درنظر گرفته شده است. ارتفاع هر واحد6/3 متر و ارتفاع مفید 3 متر است.
• پلان طبقات
طبقات اول تا ششم، بصورت تیپ طراحی شده است. در طراحی سعی شده تا فضای عمومی و خصوصی جدا شوند. پس از ورود، کاربر با فضای مهمان روبرو می¬شود که کاملا از فضای خصوصی نشیمن و اتاقهای خواب جداست.آشپزخانه که محل انبار مایحتاج خانه است، در مجاورت ورودی قرار دارد. سرویس ها در فضایی به دور از فضای عمومی قرار دارد.

پلان طبقات اول تا ششم
در طبقه همکف، نیمی از فضا به پارکینگ و نیم دیگر لابی است به فرم دایره که با فرم مرکزگرای خود، بر ماهیت یک فضای جمعی تأکید می کند. در واقع با توجه به فرم، مصالح و طراحی داخلی، یک فضای گرم و پذیرا را شکل می¬دهد. دسترسی آسان به پله ها و آسانسور که ارتباطات عمودی را شکل می¬دهد، در طراحی لابی مد نظر بوده و کاربر پس از ورود به لابی به راحتی پله ها و آسانسور را مکان یابی می¬کند.
بخشی از لابی که در مجاورت ورودی پارکینگ قرار دارد از طریق جداره شیشه¬ای با آن ارتباط بصری دارد که برای کنترل عبور و مرور می تواند مفید باشد


پلان طبقه همکف

فضای داخلی لابی
طبقه زیرزمین اول 8 واحد پارکینگ را تأمین می¬کند و سرایداری و سرویس بهداشتی در این طبقه تعبیه شده است. در طبقه زیرزمین دوم، فضای سبز با استخر و سالن ورزش تلفیق شده، انبارها و پله های اضطراری نیز در این طبقه پیش بینی شده است. سالن ورزش مجتمع یک فضای انعطاف پذیر است که در صورت لزوم برای مجالس نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

پلان طبقه زیرزمین دوم پلان طبقه زیرزمین اول

• طراحی داخلی بنا
در طراحی داخلی واحدها، سعی برآن است تا تزیینات در خدمت کل بنا و به شکل ساده باشد. رنگ سفید فضای داخلی با رنگهای شاخص اما محدود، ترکیب شده تا به دو بعد تنوع و آرامش در فضا پرداخته شود.
آجر به عنوان عنصری آشنا در معماری ایرانی، مورد استفاده قرار گرفته تا در فضای داخلی در تلطیف محیط تاثیرگذار باشد.
نور کافی از طریق پنجره¬های وسیع در فضاهای مختلف تأمین می¬شود. نور ورودی جنوب و غرب از طریق سایبان ها تعبیه شده در فضای داخلی تعدیل می¬شود.
برای تنوع در طراحی فضا دو اتاق مستر با رنگهای متفاوت طراحی شده است.
اتاق خواب تک نفره دارای فضای کار و استراحت مجزاست.
در طراحی داخلی از عناصر دکوراتیو افقی با رنگهای شاخص برای تعدیل فرم¬های کشیده تکرار شونده مانند بازشوها استفاده شده است.

فضاهای داخلی نشیمن و پذیرایی

فضاهای داخلی اتاق های خواب

• نما و مصالح
در طراحی نمای این مجتمع از مصالح چوب و آجر استفاده شده که هماهنگ با معماری ایرانی اسلامی است. در حالیکه نماهای بناهای مجاور، بصورت ناهماهنگ و مغایر با معماری بومی ایران بوده است. طراحی نما به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با بناهای مجاور، رویکرد ایرانی اسلامی این بنا، برای کاربرین و عابرین تداعی می¬شود.
از آنجا که جهت باد مزاحم تهران از سمت غرب است، این موضوع از طریق طراحی و جهت گیری مطلوب بازشوها مورد توجه قرار گرفته است که ضمن جلوگیری از دریافت شدید باد در زمستان، در تابستان از نسیم مطلوب از سمت پارک استفاده می¬شود.
در طراحی نمای پروژه سعی شد تا با توجه به معیارهای ذیل، این بنا در هویت بخشی به معماریِ شهر و محله تاثیرگذار باشد:
حفظ محرمیت، احترام به طبیعت، استفاده از مصالح بومی، احترام به ارزش های معماری ایرانی که در شهرهایی چون کاشان، ابیانه، ماسوله به وفور دیده می شود، هماهنگی و ارتباط داخل بنا و خارج آن.
ایده اصلی طراح، استفاده از 4 سطح و یا پوسته است. سطوح به صورت متوالی بر اساس نیاز بنا شکل گرفته-اند. بیرون زدگی هر سطح در نما بر ایده آن تأکید می¬کند. ادامه سطوح یاد شده در جداره بام و ایجاد بازشو و تاکید بر پر و خالی ها در آن یاد آور فخرومدین و تقسیم بندی ورودی بازشوها در معماری ایرانی اسلامی است.
در طراحی نمای قیطریه تنوع و تناسبات در کنار یکدیگر، مد نظر طراحان بوده است.
در عین وجود ترکیب بندی و مصالح متنوع، نما یک کلیت واحد را تشکیل می¬دهد؛ اصلی که در معماری ایرانی اسلامی به عنوان یک ارزش والا مورد استفاده معماران معاصر بوده است. در معماری ایرانی – اسلامی تزیینات، اجزای کالبد و نما چیزی جدا از کلیت ساختمان نبوده و اگر عناصر تزیینی در بنا وجود داشته در خدمت بنا به عنوان یک ماهیت کلی بوده است، به علاوه معمار به هماهنگی و ارتباط داخل و خارج بنا تأکید دارد.
تقسیم بندی از طریق تأکید بر عناصر عمودی و افقی، سطح وسیع نما را به عناصر خردتر تبدیل کرده است. از طرفی وجود این عناصر عمودی و افقی، ناودان¬ها، سایبان¬ها، پیش آمدگی¬های سقف و تراسها برای ایجاد کنتراست در کل نما است که در کل روز تضاد نور و سایه در کل نما جذابیت بیشتری به آن می¬بخشد.
محرمیت از دیگر پارامترهای مورد نظر طراح بوده است. از خواسته¬های کارفرما ایجادباغ بام بوده است که به دلیل اشراف همسایگی¬ها نیاز به حفظ محرمیت دارد. تداوم سطح تا ارتفاع بالاتر از دست انداز موجب ایجاد این محرمیت در عین داشتن ارتباط بصری با بیرون بنا است.


• نکات مورد توجه در طراحی
- توجه به سادگی و پرهیز از طرح تزیینات اضافی در سقف ها و اجزا داخلی.
- بکارگیری آجر جهت تلطیف فضای داخلی.
- طراحی سقف کاذب هماهنگ با چیدمان فضایی.
- تامین نور کافی در تمامی فضاهای داخلی توسط پنجره های قدی و عریض.
- تعدیل نور ورودیِ جنوب و غرب توسط سایبان های چوبی بکاررفته در نما.
- تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی.
- دنج بودن و محرمیت نشیمن خصوصی.
- طراحی بسته و محفوظ نما برای حفظ حریم خصوصی ساکنان در برابر خیابان.
- خلق یک کلیت هماهنگ بوسیله تناسب پنجره ها، بازشوهای در، سایبان و محدوده سقف ها، مصالح و رنگ.
- جداسازی عناصر افقی و عمودی، ناودان ها، سایبان ها، پیش آمدگی های سقف و تراس ها برای ایجاد سایه های خاص بر روی نما.
- تعبیه پنجره دو جداره و سایبان برای تنظیم شرایط آب و هوایی فضاهای داخلی.
- توجه به ورودی به عنوان یکی از عناصر حایز اهمیتِ نما در ساختمان، که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است.
- محرمیت تراس و اینکه نباید حالت موقت، ناپایداری و حس جدا شدن پوسته نما از بدنه ساختمان در بیننده القا شود.

مجری شرکت مهندسین مشاور نقش پردیس پارس
تاریخ شروع کار 10 مرداد 1397