جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

زهکشی پروژه نیاوران

زهکشی پروژه نیاوران
کارفرما: امیرابراهیم خسروانی و شرکاء
عمق گود: 13 متر
زمان اجرا: 1394-06-12
طول حفاری: 4038
روش پایدارسازی: انکر، سولجر، نیلینگ
سطح شاتکریت: 2243 مترمربع

توضیحات پروژه
جهت زهکشی آب های زیرزمینی در این پروژه، گالری های زهکش در جداره شمالی در زیر تراز کف گود درنظر گرفته شد که آب زهشکی شده توسط گالری های زهکش و انتقالی در جداره شرقی به چاه مادر منتقل می گردد و در انتها پس از ذخیره در چاه مادر توسط پمپ های اتوماتیک به خارج از پروژه پمپاژ خواهد می شود. سیستم زهکشی مذکور با استفاده از ماژول Seep/w نرم افزار Geostudio تحلیل و طراحی گردید و عمق گالری و دبی آب عبوری و زهکشی شده از پروژه محاسبه گردیده است.

مجری شرکت مهندسی ماندگار خاک
تاریخ شروع کار 12 شهریور 1394