جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اجرای میکروپایل مخازن قیر شرکت نفت پاسارگاد

کارفرما : شرکت نفت پاسارگاد

مشاور : مهندسین مشاور بینا

پیمانکار اصلی : شرکت مهندسین ابزار دقیق ایده

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت فاراب پی سنج

تاریخ شروع : فروردین 1397

مدت اجرا : 70 روز

متراژ میکروپایل : 3100 متر

مجری شرکت فاراب پی
تاریخ شروع کار 07 فروردین 1397