جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری اداری پالادیوم

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان تجاری اداری پالادیوم

سیستم سرمایشی: چهار دستگاه چيلر جذبی به ظرفیت600 تن تبريد و يک دستگاه چيلر تراکمي آب خنک 250 تن تبريد
سیستم گرمایشی: سه دستگاه ديگ فولادي 3.000.000Kcal/hr و يک دستگاه ديگ فولادي 1.600.000Kcal/hr
تهويه مطبوع: چهل دستگاه هواساز + فن کویل

اطلاعات تکمیلی
کارفرما :آقاي مهندس رفتاری
متراژ (مترمربع) :100,000

مجری شرکت تاسیسات مکانیکی اسکوجم
تاریخ شروع کار 02 تیر 1398