جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نیلینگ و میخ کوبی خدامی

نام پروژه: خدامی (در حال اجرا)
عمق گود: ۲۸ متر
سازه نگهبان: نیلینگ، انکراژ، مولتی استرند، سولجر معلق، سولجرپایل
عملیات: اجرای پایدارسازی پنلهای پایانی قسمت رمپ و پمپاژ آب کف گود
چالش پروژه: کشش لیفت آف گمانه های استرند بریده شده قدیمی و تدقیق و کنترل طرحِ پایدارسازی، وجود آب در کف گود، حساسیت بالای پروژه به دلیل موقعیت مکانی خاص پروژه و همجواری با خیابان ولیعصر

مجری شرکت کاوش ایستاپی
تاریخ شروع کار 01 مهر 1398