جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه برج تجاری سونی

*برج تجاری سونی

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی

-خاکبرداری

محل پروژه:تهران-جمهوری

مساحت زمین۲۷۵۰مترمربع

سطح پایدارسازی:۱۷۰۰مترمربع

عمق گود۳۲متر

مجری شرکت ایستا سازه
تاریخ شروع کار 13 آذر 1397