جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طراحی روشنایی و محاسبات بار مزون لباس در مجتمع سیتی سنتر

جزئیات پروژه

کارفرما : سیتی سنتر اصفهان

موقعیت مکانی: اصفهان

سالی که تکمیل شد:1395

مشاوران : محسن شیرانی

مجری مهندسین مشاور برق آسمان
تاریخ شروع کار 01 اسفند 1395