جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ویلای مهندس دانیالی

🏡ویلای مهندس دانیالی🏡
📍تعداد طبقات : ۳
سیستم بار بر جانبی = قاب خمشی متوسط
📍چالش های طرح📍. 📌طراحی دهانه ۱۶.۴ متری. . 📌طراحی کنسول ۳.۶ متری.
. 📌طراحی سازه با ارتفاع طبقه بالا.
. 📌طراحی استخر در کف طبقات.
. 📌طراحی دیفراگم با بازشو های متعدد جهت عبور درخت در بین طبقات .
. "طراحی شده در شرکت وافل مهانیت" .

مجری طراح سازه ساختمان
تاریخ شروع کار 17 دی 1398