جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ( ترکمنستان )

ساختمان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ( ترکمنستان )
در این پروژه اجرای سیستم موتورخانه – چیلر – ذخیره آب آشامیدنی-سیستم آب رسانی و آتشنشانی-لوله کشی سرد و گرم بصورت کامل و توسط این گروه پیمانکاری و به سر پرستی مهندس نجفی نصب و راه اندازی شده است.

مجری گروه پیمانکاری دماوند
تاریخ شروع کار 26 اسفند 1398