جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساختمان مسکونی - ایلام

به لطف خداوند و با تلاش تیم اجرایی متخصص، عملیات اجرای پروژه مسکونی واقع در ایلام که با سیستم سقف یوبوت طراحی شده، آغاز گردید. این پروژه در حال حاضر در مرحله آرماتورگذاری سقف دوم خود بوده و طی روزهای آتی عملیات بتن ریزی این سقف انجام خواهد شد.
بارندگی های اخیر در این منطقه سبب کند شدن عملیات اجرایی گردیده است. لازم به ذکر است که در این پروژه هیچ ستون میانی وجود نداشته و سیستم باربر جانبی آن دیوارهای برشی می باشد.

مجری مدیران سازه
تاریخ شروع کار 20 اسفند 1398