جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

حاجیلو

🔸پیشگام دکور🔸
🔹طراحی و اجرای کابینت،دکوراسیون داخلی و کلیه مصنوعات چوب
دفتر : اقدسیه
کارگاه: دلاوران
🔹تماس : ۰۹۱۲۲۰۱۷۵۱۲
۰۹۱۹۲۱۲۰۳۰۶
چترنور(آریا)

مجری پیشگام دکور
تاریخ شروع کار 01 اسفند 1398