جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

خانم خسروجردی

برای مشاهده طرح های گرافیکی و همچنین ویدئو های اجرا شده این پروژه به صفحه پست ها مراجعه کنید.
ایدن
تیم تخصصی دکوراسیون داخلی و پروژه های لوکس معماری به سبک کلاسیک
کلانتر @maryam.kalantar.official
ضیایی @mehdiziaeifard

مجری دفتر طراحی و معماری IDEN
تاریخ شروع کار 01 اسفند 1398