جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

آقای قادری

طراحی و اجرا تخصصی کناف
طراحی، نظارت اجرأ پروژه هاے مسکونے، تجارے و بازسازے پروژه های لوکس مشاور رایگان
#کناف
#سقف_کشسان
#معماری
#pvc
#اپوکسی
#09132853851گلمحمدی

مجری طراحی و اجرای تخصصی کناف
تاریخ شروع کار 10 اسفند 1398