جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مرکز فوریتهای پزشکی (مرکز اورژانس تهران)

مرکز فوریت های پزشکی (اورژانس 115) تهران پروژه ای در 8 طبقه و حدود 5500 مترمربع زیربنا با اسکلت بتنی و طراحی قاب خمشی به همراه دیوار برشی در زمان مقرر و بدون تاخیر احداث گردید.

با توجه به ارائه و تائید پیشنهاد اجرای دیوار حائل سازه بصورت Top Down توسط تیم مهندسی این شرکت، ارزش افزوده ای شامل کاهش هزینه تمام شده پروژه از طریق حذف مقاوم سازی دیواره گود به روش نیلینگ و همچنین کاهش زمان اجرای پروژه ایجاد گردید.

زیرساخت های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی این مجموعه بدلیل درجه اهمیت بالای پروژه، متناسب با کاربری بی وقفه و شبانه روزی جهت خدمت رسانی بعنوان مرکز مدیریت بحران و اورژانس تهران انجام پذیرفته و پس از افتتاح این مرکز توسط وزیر محترم بهداشت و رئیس اورژانس کشور در حال بهره برداری می باشد.

مجری شرکت بنای راستین
تاریخ شروع کار 26 اسفند 1398