جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه سعادت آباد

خدمات گچبری ساختمان مجتبی پارسایی
شماره تماس 09123216508
محدوده تهران و کرج
برای مشاهده پست های پروژه ی سعادت آباد صفحه پست ها را ملاحظه کنید.

مجری خدمات گچبری ساختمان مجتبی پارسایی
تاریخ شروع کار 11 دی 1397