جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

باغ بهاری گاردنیا در سام سنتر

ما یک تیم جوان از معماران، طراحان فضای سبز، مهندسان کشاورزی و تاسیسات هستیم که در ۵ سال گذشته بیش از ۸۰ پروژه‌ی فضای سبز و معماری محوطه را با موفقیت انجام داده‌ایم. اولین کاری که انجام می‌دهیم طراحی است، زمانی که طرح‌ها تایید شد، می‌توانیم آن‌ها را با کیفیت اجرا کنیم و در نهایت با نگهداری از فضای سبز ایجاد شده سال‌ها در کنار پروژه‌هایمان باقی بمانیم. در جزییات همیشه نگاهمان به تکنولوژی دنیا بوده اما مانده‌ایم تا شاید بتوانیم کمی از غبار این سرزمین را با گیاه زنده کنیم و کنار هم امیدوار بمانیم به جوانه زدن.

مجری گاردنیا
تاریخ شروع کار 22 اسفند 1398