جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

جناب آقای یاشار

موقعیت :آبعلی

طراحی :استودیو villa1000

اجرا :---

کارفرما :جناب آقای یاشار

کاربری :ویلا

مساحت :320 متر مربع

وضعیت : اتمام طراحی

مجری villa1000
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 09 بهمن 1398