جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مروارید پونک

نام پروژه: ساختمان مروارید پونک

کاربری: مسکونی

مساحت زمین:250 متر مربع

زیربنا: 1200 متر مربع

تعداد طبقات: 7 طبقه

تعداد پارکینگ: یک طبقه

مجری شرکت مهندسی اهرام
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 07 بهمن 1398