جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

کلینیک پزشکی آزادی

نوع کاربری : درمانی
موقعیت : ایران – استان تهران – نرسیده به میدان آزادی
مشاور : شرکت تینا فرآیند
متریال مورد استفاده نما: ورق آلومینیوم کامپوزیت به متراژ 1200مترمربع سرامیک خشک پرسلانی به متراژ 2000 متر مربع

مجری اکو آرک دمو
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 08 بهمن 1398