جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

آتی شار 1

این اطلاعات در حالت دمو درج شده است و ممکن است این متن هیچ ارتباطی به این پروژه نداشته باشید.

کارفرما : بانک رفاه کارگران

مشاور :

پیمانکار اصلی : شرکت شهرک سازان

پیمانکار طرح و اجرا : شرکت بسپار پی ایرانیان

تاریخ شروع : تیر 1395

مدت اجرا : درحال اجرا

عمق گود : 21 متر

سطح جداره : 4299 متر مربع

متراژ نیل و انکراژ : 8434 متر

محل پروژه : استان تهران –شهر تهران

مجری بسپارپی ایرانیان
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 12 بهمن 1398