جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ورق های اکسپندد متال

ارسال شده در 10 فروردین 1399 ساعت 04:55 شرکت فنی مهندسی زیبآشیان

ورق های اکسپندد متال ورق هایی با برش هایی خاص هستند که با کشیدن ورق های اکسپندد متال از دو طرف ،به علت برش هایی که در ورق ایجاد شده، طرح هایی در آن ایجاد می شود که این امر باعث می شود حفره هایی در ورق ایجاد شود که امکان تهویه و عبور نور را به وجود می آورد با توجه به برش های ایجاد شده در ورق می توان طرح ها و شکل های مختلف و متنوعی در ورق خلق کرد .

ورق ها می تواند در پایان با آنودایز و یا پوشش رنگ پودری و یا گالوانیزه و یا رنگ الکترواستاتیک پرداخت نهایی گردند.

در پوشش نهایی رنگ پودری می توان از تنوع رنگ نامحدود برخوردار بود.

ضخامت ورق ها بسته به طرح آنها از 1 میلی متر تا 5 میلی متر می باشند.

بیشترین عرض ورق ها 125 سانتی متر و طول آنها نامحدود بوده و تنها محدودیت آن حمل و نقل می باشد.
موارد استفاده :

از ورق های اکسپندد متال می توان در نماها،سقف های کاذب و پارتیشن های فضای داخلی استفاده کرد.

تعداد مشاهده: 33
ورق های اکسپندد متال