جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه تهرانپارس فروش تیرچه کرومیت

ارسال شده در 08 فروردین 1399 ساعت 10:22 پروژه تهرانپارس فروش تیرچه کرومیت

قرارداد پروژه تهرانپارس فقط به صورت فروش تیرچه کرومیت و یونولیت سقفی منعقد شد.

در این پروژه به علت اینکه سازه ساختمان بتنی بود اجرای سقف نیز به عهده مجری اسکلت بتنی واگذار شده است.
وزن تیرچه ها به علت اینکه در زیر تیرچه ها از جک استفاده شده به میزان زیادی کاهش داشت.

البته این تقلیل وزن به خاطر سبک تر شدن بال فوقانی می باشد.

در بسیاری از کارهایی که در اسکلت بتنی تیرچه فلزی به کار می رود معمولا بلوک یونولیت بر روی قالب قرار می گیرد

در صورتیکه در پروژه تهرانپارس ناظر محترم تاکید داشتند که در کنار پوترهای کناری نیز از تیرچه استفاده شود و اولین بلوک روی تیرچه قرار بگیرد.

چون در اسکلت بتنی تیرچه فلزی قابل جوش دادن نیست

بنابراین بهتر است مجری پس از شابلون کردن بلوک سقفی خاموت ها را در کنار تیرچه فیکس کند

تا در موقع بتن ریزی مانع جابجایی تیرچه و در رفتن بلوک شود.

پیشنهاد می شود میلگردهای فوقانی ژوئن و میلگرد های حرارتی بر روی نبشی تیرچه کرومیت جوش داده شود .
در زمان بتن ریزی نیز بهتر است اول بتن پوترها ریخته شود.
علاوه بر پروژه تهرانپارس ، پروژه وردآورد ( آقای مهندس جعفریان )
پروژه صادقیه ( جناب آقای حدادی اصل ) و چندین پروژه نیز در شهرستان ها از تیرچه کرومیت در اسکلت بتنی استفاده نموده اند.
تیرچه کرومیت اسکلت بتنی

تعداد مشاهده: 24
پروژه تهرانپارس فروش تیرچه کرومیت