جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شرکت مهندسی آرمان ژئوماتیک

ارسال شده در 06 فروردین 1399 ساعت 16:20 شرکت مهندسی آرمان ژئوماتیک

شرکت آرمان ژئوماتیک در سال 1387 تاسیس گردید . این شرکت خدمات مختلف در زمینه فتوگرامتری، نقشه برداری زمینی، ایجاد سیستمهای اطلاعات مکانی GIS و تهیه و تولید نرم افزارهای مرتبط با علوم ژئوماتیک را ارائه می‌نماید.

اصول و اهداف شرکت :
ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و کاربران
بهبود مستمر فرآیندها از طریق استفاده از راههای جدید و بکارگیری استانداردهای فنی
ایجاد فضای مناسب به منظور مشارکت فکری کارکنان
ارتقای سطح دانش پرسنل شرکت
ارتقای امکانات و تجهیزات فنی شرکت
افزایش رضایت کارفرمایان از طریق افزایش کیفیت خدمات

مشاور برتر به انتخاب سازمان نقشه برداری کشور
در ارزیابی که سازمان نقشه برداری کشور در سال 1391 انجام داده است شرکت آرمان ژئوماتیک به عنوان مشاور برتر انتخاب شده است.

ارزیابی کارفرمایان
این شرکت تا کنون بیش از 50 پروژه موفق را به اتمام رسانده است. مطابق ارزیابی کارفرمایان در اکثریت قریب به اتفاق پروژه ها عملکرد عالی داشته است.

تعداد مشاهده: 72
شرکت مهندسی آرمان ژئوماتیک