جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شرکت مهندسی پی راک 09145007374

ارسال شده در 03 فروردین 1399 ساعت 11:53 تعاونی مسکن کارکنان دولت

اتمام پروژه اجرای نمای کامپوزیت ساختمان هشت ضلعی اداری
تبریز - زعفرانیه
کارفرما: اتحادیه نعاونی های مسکن کارکنان دولت
طراحی، نظارت و اجرا : شرکت مهندسی پی راک

تعداد مشاهده: 63
شرکت مهندسی پی راک 09145007374