جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

محمد علی مالکی 09122703740

ارسال شده در 02 فروردین 1399 ساعت 04:39 طراح سازه ساختمان

روند اجراشده سازه مدفون در زمین با سقف های ریلی
ویژگی طرح :
ارتفاع سازه مدفون : ۶ متر
طول سازه ۲۸ متر
عرض سازه ۷ متر
وزن سربار : ۱۵ تن بر متر مربع
درنظر گیری اثرات فشار محرک و فشار سکون و زلزله توامان وارد بر دیواره و .....
طراحی ساب بیس ریل های لت های محرک
طراحی لت های سربی محرک و ایجاد دیافراگم صلب (المان های فرعی درب در تصویر نمایش داده نشده است)

تعداد مشاهده: 15
محمد علی مالکی 09122703740