جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه تحکیم بستر فونداسیون پله های برقی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

ارسال شده در 27 اسفند 1398 ساعت 16:07 پروژه تحکیم بستر فونداسیون پله های برقی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

طراح و مجری: شرکت مهندسی حفار پايدار تهران
کارفرما: شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله
موقعيت پروژه: ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد
هدف: اجرای عملیات حفاری و تزریق میکروپایل های بستر زیر فونداسیون پله های برقی فودکورت سالن عمومی ترمینال 2
درصد پيشرفت عمليات: 100 درصد
تاريخ انجام عمليات: سال 1398

تعداد مشاهده: 114
پروژه تحکیم بستر فونداسیون پله های برقی ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد