جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجموعه ورزشی کاشانی

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 15:53 مجموعه ورزشی کاشانی

پروژه تکمیل مجموعه ورزشی کاشانی جهت استفاده کارکنان اداره برق در زمینی به مساحت حدود 25000 مترمربع در خیابان آیت الله کاشانی واقع شده است. این مجموعه ورزشی شامل فضاهای ورزشی نظیر زمین فوتبال (با ابعاد استاندارد و زیرسازی، زهکشی و شیب بندی مورد نیاز)، والیبال، بسکتبال، تنیس و بدمینتون، و ساختمان اداری و نگهبانی و اجرای خیابان در سه ضلع از مجموعه می باشد.

تعداد مشاهده: 43
مجموعه ورزشی کاشانی