جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طراحی و ساخت و اجرای واحد بازیافت بخارات بنزین انبار نفت منطقه اصفهان به روش EPC

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 15:36 طراحی و ساخت و اجرای واحد بازیافت بخارات بنزین انبار نفت منطقه اصفهان به روش EPC

این شرکت افتخار اجرای این طرح را به عنوان اولین نمونه به شیوه "کربن فعال" در ایران با بهره جستن از مهندسین طراح و مجریان ایرانی و به کارگیری شرکت های ایتالیایی و اسپانیایی جهت تامین تجهیزات با بالاترین کیفیت را دارد که با توجه به جلوگیری از هدر رفت بخارات بنزین در زمان بارگیری و استحصال مجدد آن علاوه بر صرفه جویی ریالی موجب کاهش صدمات زیست محیطی و فیزیولوژیکی ناشی از انتشار بخار بنزین می گردد. همین امر باعث گردیده که در مجموع اجرای "طرح کهاب" را نه تنها دارای توجیه اقتصادی، بلکه دوستدار محیط زیست معرفی نماید.

تعداد مشاهده: 82
طراحی و ساخت و اجرای واحد بازیافت بخارات بنزین انبار نفت منطقه اصفهان به روش EPC