جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نیاز به خرید چیست؟

ارسال شده در 10 اسفند 1398 ساعت 15:12 پشتیبان سایت جتکار

برای کاربرانی که به عنوان سازنده ساختمان یا کارفرما در سایت جتکار فعالیت می کنند، امکانی فراهم شده است که بتوانند لیست نیاز خود را اعلام نمایند.
تمام کاربرانی که در سایت می توانند نیاز کارفرما را تامین نمایند امکانی فراهم شده است که بدون اینکه از قیمت اعلامی یکدیگر به کارفرما مطلع شوند، قیمت خود را به کارفرما اعلام نمایند.
کارفرما بعد از بررسی و ارزیابی قیمت کاربران با توجه ویژگی هایی که کاربران در فیلترها و همچنین پست های خود قرارداده اند، بهترین پیشنهاد را انتخاب می کند و نیاز خود را از کاربر مد نظر خود خرید می نماید.
زمانی که کافرما خرید خود را از کاربری که در سایت عضو است، انجام داد می تواند در قسمت کارمندان و یا تامین کنندگان مشخص کند که نیاز خود را از چه کسی تامین نموده است.

تعداد مشاهده: 233
نیاز به خرید چیست؟