جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پست برای ساختمان فروشی

ارسال شده در 02 اسفند 1398 ساعت 22:40 131254

پیشنهاد می شود برای ساختمان هایی که در حال فروش دارید لینکی قرار دهید که در آن خود پروژه به صورت تخصصی تشریح شده است و مشتری شما می تواند از نحوه ساخت آن پروژه مطلع شود. شما باید مراحل ساخت، نقشه ها و همچنین پیمانکاران و تامین کنندگان را در آن قسمت مشخص کنید.
در ساختمان هایی که شما برای فروش قرار می دهید هم تنها اطلاعات مربوط به فروش آن و قیمت ها و امکانات و نظرات چند کارشناس را برای آن ساختمان قرار دهید.

تعداد مشاهده: 132
پست برای ساختمان فروشی