جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

محوطه سازی ساختمان

ارسال شده در 22 بهمن 1398 ساعت 16:30 ساختمان مروارید

این متن یک متن دمو است و ممکن است هیچ ارتباطی به موضوع نداشته باشد.
محوطه سازی این ساختمان در طول 25 روز کاری انجام شده است در این فضا به کار بردن آب نما و فضای بازی برای کودکان فضای مفرحی را ایجاد کرده است.

تعداد مشاهده: 75
محوطه سازی ساختمان