جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نقش بارگذاری بر وال پست

در قسمت قبلی این مطلب در مورد وال پست ها صحبت شد که پیشنهاد می کنیم با توجه به اهمیت بالا این موضوع و پیوستگی مطالب حتما این مقاله را از ابتدا مطالعه کنید و در این مطلب به ادامه موضوعات وال پست ها پرداخته ایم.

تغییرشکل و خیز تیر

در ادامه به بحث نقش بارهای ثقلی در وال پست ها می پردازیم و می خواهیم ببینیم که بارهای ثقلی چه نقشی در جانمایی و چیدمان وال پست ها بازی می کنند.

تصور کنید که بارهای ثقلی که در سازه وارد می شوند، بارهای ثقلی کف، زمانی که بارگذاری به سازه وارد می شود سازه دچار تغییر شکل ها و خیزهایی می شود که این امر در ساختمان اجتناب ناپذیر است و تمامی مجریان ساختمانی می دانند که زمانی که گچ کاری بر روی دیوار های ساختمان اجرا می شود به مرور زمان دچار ترک خوردگی می شود.

چطور می توانیم با جتکار همکاری کنیم؟

هر یک از مجریان سقف و اسکلت بتنی ساختمان که دارای رزومه اجرای ساخت هستند می توانند به گروه جتکار بپیوندند و مزیت همکاری برای هر یک از مجریان، علاوه بر دیده شدن رزومه کاری آنان، قرارگیری در یک تیم قدرتمند است که می تواند ارتباط مستقیم با کارفرمایان را برای آنان فراهم نماید.

نمونه پروژه های در حال ساخت جتکار را ملاحظه کنید.

قطعا یکی از دلایلی که دیوار های ساختمان دچار ترک خوردگی می شوند، خیز تیر می باشد، تیری که خیز دارد، این خیز می تواند به دیوار نیرویی را وارد کند و اگر دیوار در حد مجاز تغییر شکل ها از زیر تیر فاصله نداشته باشد، دچار ترک خوردگی می شود.

اتصال قطعات منقطع به ستون و تیر

یکی از راه حل هایی که می تواند مشکل ترک خوردگی را در دیوارها حل کند، اجرای وال پست مطابق با ضوابط پیوست 6 استاندارد 2800 می باشد که در آن وادار های میانی از زیر تیر دارای فاصله هستند و مقاطع منقطعی که نیز به تیر و ستون متصل هستند دارای انقطاع هستند و نقشی را در سختی و مقاوت سازه ایجاد نمی کند.

در اینجا می توانید نمونه ای از پروفایل هایی که به همکارانمان در سایت جتکار ارائه می کنیم را ملاحظه کنید. برای تماشای پروفایل شرکت چکاد بام اینجا را کلیک کنید.

توجه داشته باشید که خیز در تیرها چیزی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم وجود دارد، یعنی فکر نکنید که اگر تیر خیز برداشت مهندس طراح ساختمان، طراح بدی بوده است یا مجری، مجری بدی بوده است!!!

اتصال غلتکی وادار میانی

یک مقداری خیز وجود دارد که مقدار مجاز آن را آیین نامه در حالات مختلف قید کرده و همه میدانیم که خیز در تیر وجود دارد.

خیزها به دو دسته خیز های بلند مدت و خیزهای آنی تقسیم بندی می شوند.

ضوابط آیین نامه ای اجرای وال پست ها

ما باید هوشیار باشیم و راهکاری را پیدا کنیم که به صورت استاندارد سازه هایی را برای حفظ و پایداری دیوارهای مدلسازی و اجرا کنیم. برای اینکه بخواهیم خیزها رو کنترل کنیم و از وارد کردن آسیب جلوگیری کنیم باید از روش هایی مثل اجرای وال پست ها استفاده کنیم. براساس آیین نامه مقدار خیز به اندازه خیز بلند مدت تیر یا 2.5 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

برای نصب قطعات ناودانی در زیر تیر باید توجه کنیم که باید به اندازه ناحیه بحرانی تیر از ستون ها فاصله بگیریم و سپس ناودانی ها را اجرا کنیم.، یعنی حداقل به اندازه 2 برابر ارتفاع تیر باید از ستون جلوتر برویم و سپس ناودانی ها را نصب کنیم.

دقت کنید که استفاده از نبشی ها مطابق پیوست 6 آیین نامه 2800 به صورت سراسری در کناره ستون ها نصب می شوند را بدلیل ممانعت در تغییر شکل ها را ممنوع کرده است.

موردی که باید جدی گرفته شود این است که در ناحیه اتصال تیر به ستون ناحیه ای است که برای ما مهم است و همان ناحیه بحرانی است که در آن هیچگاه فکر نکنید که برای محکم کاری باید در این ناحیه قیود وادار نصب کنید، این مورد را حتما رعایت کنید.

طراحی وال پست ها:

آیین نامه برای قطعات منقطعی که به ستون و زیر تیر نصب می شود، هیچ ضوابطی را برای طراحی نداده است و نمی توان وادارهای متصل به ستون را طراحی کرد.

آیین نامه در خصوص این وادارها گفته است که باید از ورق سرد نورد شده ای باید استفاده کرد که ضخامت حداقل 2 میلی متری دارد و ارتفاع آن حداقل 50 سانتی متر می باشد. این قطعات منقطع برای عملکرد صحیح وال پست ها باید در فاصله ای حداقل یک متری از یکدیگر نصب شوند. این قطعات باید دارای اتصال مناسبی به ستون باشند تا در برابر برشی که به آن وارد می شود، مقاوم باشند.

این نکته مهم را باید در نظر گرفت که چنانچه از بلوک های هبلکس استفاده می شود باید از بست های رادیکالی هم استفاده شود.

آیین نامه حداکثر طول آزاد دیوار را به 4 متر محدود کرده است.

برای وادارهای میانی باید در برابر نیروهای خارج از صفحه طراحی شوند که ضوابط آن در استاندارد 2800 آمده است.

اتصال وادارهای میانی باید به صورت کشویی باشد و هیچ گونه جوشی نباید به آن زده شود و در ناحیه اتصال اجازه جابجایی دارد و باید به صورت اتصال غلتکی عمل کند.

ادامه این مطلب را می توانید با کلیک بر روی اینجا مشاهده کنید.