جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مشاغل ساختمان پاسداران

  مشاهده جزئیات به طور مداوم کارگر ساده مشاغل روز مزد مشاغل
  مشاهده جزئیات به طور مداوم ساخت وال پست، نعل درگاه، چارچوب های فلزی و ... آهنگری و جوشکاری
  مشاهده جزئیات به طور مداوم نگهبان و نظافت کننده کارگاه
  مشاهده جزئیات به طور مداوم مسئول دفتر فنی مهندسی و ایمنی 
  مشاهده جزئیات به طور مداوم HSE
  مشاهده جزئیات به طور مداوم سرپرست کارگاه 
  مشاهده جزئیات به طور مداوم نقشه بردار
  مشاهده جزئیات به طور مداوم مهندس عمران (اجرایی)
  مشاهده جزئیات به طور مداوم مترور
  مشاهده جزئیات به طور مداوم مهندس مکانیک سیالات (نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمانی)
  مشاهده جزئیات به طور مداوم مهندس برق (نظارت تاسیسات برقی ساختمان)
مشاهده تصاویر پایان یافته قطعی تخریب ساختمان موجود تخریب
مشاهده تصاویر در حال اجرا قطعی بیل مکانیکی خاکبرداری و حمل آن
مشاهده تصاویر در حال اجرا قطعی نیلینگ پایدارسازی خاک
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی آرماتوربندی و عملیات بنایی مربوطه فنداسیون
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اسکلت اجرای اسکلت بتنی و سقف طبقات
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سقف وافل
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی آجرکاری و دیوارچینی اجرای عملیات بنایی
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی گچ‌خاک و سفید
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی کاشی کاری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سیمانکاری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سرامیک کاری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سنگ کاری نما
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سنگ کاری کف
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی سنگ کاری پله و دیوارها
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی کناف
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی کارهای بنایی (شیب بندی بام، ترمیم کنده کاری های مربوط به تاسیسات و...)
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی ایزوگام و عایقکاری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی گچ کاری و تزئینات
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای لوله کشی آب به همراه عایق کاری تاسیسات مکانیکی و برقی
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای لوله کشی فاضلاب
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای لوله کشی گاز
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای لوله کشی برق، تلفن، آنتن مرکزی، دوربین های مداربسته، برق اضطراری و آیفون تصویری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای آسانسور
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای سیستم برق اضطراری
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی اجرای تاسیسات موتورخانه
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی نصاب تجهیزات آبی
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی کانال فلکسیبل کانال تهویه و مطبوع
اعلام نشده مشاهده جزئیات قطعی کانال سازی و آبچک فلزی