جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی خاکبرداری فلاحی

تخریب سازه های بتنی و فلزی توسط بیل مکانیکی و کارگر
خاکبرداری و گودبرداری در اعماق مختلف
خریدضایعات ساختمانی
با 30 سال سابقه درخشان
دارای مجوز فعال از اداره پسماند شهرداری تهران

نام مدیر عامل عباس فلاحی
آدرس شرکت