جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی اجراي اسكلت بتني سقف و فندانسيون و ديوار و استخر

اجراي اسكلت بتني آرماتوربندي
اجراي فندانسيون و سقف بتني
اجراي ديوار برشي
اجراي استخر
با اكيپ حرفه اي و تيم مهندسي با تجربه بالا
سرعت بالا دقت بالا و كيفيت عالي

نام مدیر عامل حامد ماني زاده
آدرس شرکت باغستان