جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی ساب سنگ

کفسابی و سنگسابی تهران و کرج
کفسابی همه نوع سنگ
سنگ های خانه تان را به ما بسپارید
استفاده از دستگاه های ایتالیایی
مدیریت: آقای تهرانی
09216867653

نام مدیر عامل علیرضا جعفرزاده
آدرس شرکت