جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی پیمانکار گچکار

پیمانکار گچکاری و گچبری سابقه کار بالا پلیس از 50 اکیپ و نمونه رزومه کامل چندین نمونه پروژه بالای 100واحد

نام مدیر عامل حمزه ای
آدرس شرکت بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غربی