جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی گچکاری

گچکاری رضا با25 سال سابقه ی کاری اماده انجام هرگونه امور گچکاری اعم از سفیدکاری رابیتس سقف وهمهنوع ابزار و قاب در طرح های گوناگون می باشد

نام مدیر عامل رضا قربانی
آدرس شرکت خیابان مدنی