جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی

مینه های اصلی فعالیت شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی، عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیکی در خشکی و دریا، خدمات زمین شناسی مهندسی، خدمات آزمایشگاهی خاک، سنگ و مقاومت مصالح، خدمات کنترل کیفیت عملیات ژئوتکنیک، خدمات ابزار دقیق و رفتارنگاری، خدمات ژئوفیزیکی، خدمات مشاوره و طراحی سازه های ژئوتکنیکی از قبیل پی های سطحی و عمیق و دیوار حائل، اجرای پروژه های تحکیم بستر و پایدارسازی جداره گودهای شهری از جمله نیلینگ، انکراژ و میکروپایل، اجرای روش های بهسازی خاک از قبیل تزریق پرفشار، ستون سنگی، اختلاط عمیق، تراکم ارتعاشی و کاربرد ژئوسنتتیک ها و طراحی، ساخت و تعمیر دستگاه های حفاری و آزمایشگاهی می باشد.
مهندسین مشاور باران خاک و پی، در بیش از 500 پروژه دولتی و خصوصی مطالعات ژئوتکنیکی از جمله مطالعات ژئوتکنیک معادن، نیروگاه، پالایشگاه، فرودگاه، پایانه های نفتی خشکی و دریایی، میادین نفت و گاز، پل، راه، خطوط لوله، سد، تونل، مجتمع و برج های عظیم، شهرک های صنعتی و مطالعات رفتار نگاری سد و راه و طراحی و اجرای پروژه های بهسازی خاک فعالیت داشته است.

نام مدیر عامل علی جم
آدرس شرکت تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک 121 واحد 9