جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی بیمه

ما بصورت تخصصی در بیمه مسئولیت پروژه های ساختمانی عمرانی و همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان ناظر و مشاور و مجری فعالیت می کنیم
1_ بیمه حوادث کارگران بیمه ساختمان های مجاور پروزه 3_ بیمه تضمین کیفیت 4_ بیمه تمام خطر و سایر رشته های بیمه

نام مدیر عامل حسین بدخشی
آدرس شرکت خیابان بهشتی بعد از قائم مقام نرسیده به مترو میرزای شیرازی پ 424 ط اول