جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی دیوژن آنتیک

سنگ مصنوعی آنتیک.سنگ یونانی نانو
جذب آب یک درصد.شوره نمیزند
تنوع بالا وانتخاب رنگ
نصب راحت برای نصاب وقابل جابجایی
روی هر سطحی به راحتی می چسبد
به دلیل وجود رزین غبار گریز است
دارای مقاومت بالا بین ۷۰-تا ۱۷۰+ درجه
در هنگام آتش سوزی نقطه پودر اتفاق می افتد نه ذوب
فشار بار این سنگ ۱۲۰ بار میباشد.
در بین کابینت به راحتی تمیز میشود

نام مدیر عامل زهرا سادات دشتکی
آدرس شرکت