جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی تخریب ساختمان

خرید آهن آلات تخریب ساختمان گودبرداری با دستگاه های پیشرفته کادری مجرب با بیش از یک دهه تجربه

نام مدیر عامل شیرزاد معظمی
آدرس شرکت محمدشهر