جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی چسب صنعتی و ساختمانی

عامل فروش چسب صنعتی ساختمانی gmax

نام مدیر عامل انسیه صائمی
آدرس شرکت تهران . شهر جدید پردیس