جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی نوین تکنیک

فروش و نصب دوربین های مداربسته
طراحی و اجرای پروژه های نظارتی و امنیتی

نام مدیر عامل علی عزیزی
آدرس شرکت کرج گلشهر