جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی اجرای ساختمان محمدی

ما آمادگی اجرای پروژه های ساختمانی شما در حوزه های دیوارچینی، سنگ کاری و اجرای فرش سنگ ساختمان را داریم.
شما می توانید با شماره ۰۹۱۰۹۸۰۷۳۶۶ با ما در تماس باشید.

نام مدیر عامل سعید محمدی
آدرس شرکت