جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی پیمانکاری آرماتوربندی و قالب بندی

اجرای انواع فونداسیون اسکلت بتنی و فلزی
اجرای انواع سقف های تیرچه بتنی و وافل و کرومیت و تمام دال و بوت
اجرای انواع دیوار برشی و حائل

نام مدیر عامل مهرداد خزانی
آدرس شرکت جنت آباد مرکزی