جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی کاشی و سرامیک کاری

نصب انواع کاشی و سرامیک دوغابی و چسبی . در اسرع وقت و با بهترین کیفیت

نام مدیر عامل حسین هیودی سرداری
آدرس شرکت پاکدشت