جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی دناجوش جنوب

نام مدیر عامل محمدرضا صادقی
آدرس شرکت تهران، بلوار فردوس شرق، گلستان شمالی، نسترن شرقی، پلاک 12