جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی جوشکاری اسکلت های فلزی

اجرای اسکلت های فلزی تیر ورق.تیر اهن.برش کاری. تخریب کاری‌.سازه نگهبان.بازسازی.خورده کاری. نما سازی . وال پست. راویز کاری.در محل و کار گاه اجرای کلی کار های جوشکاری با تایید مهندس ناظر.با ۳۰ سال سابقه کاری

نام مدیر عامل برزو مختاری
آدرس شرکت تهران